Флейтата на съня

Автор: Венцеслав Константинов

£2.99

Налично

Точки: 90 точки, които могат да бъдат обменени за £0.09 отстъпка!
Wishlist Wishlist Wishlist
Close
Допълнителна информация
Издател

ISBN

978-954-28-0784-1

Година

Автор

Всяко време създава своите митове. Нещо повече: всеки мит – древен или съвременен – се „рои“, ражда свои подобия и оставя „поколения“ в следващите епохи, като продължава живота си в човешкото съзнание. Книгата „Флейтата на съня” е резултат на десетилетно съсредоточено и продуктивно мислене върху европейската книжовност през вековете. Авторът осмисля някои от големите литературни митове – за Доктор Фауст, за Дон Жуан, за Вилхелм Тел, за Тил Ойленшпигел, – и проникновено навлиза в световете на немската, австрийската, швейцарската литература от далечни времена чак до Томас Ман, Франц Кафка, Херман Хесе, Стефан Цвайг, Макс Фриш, Елиас Канети, Ханс Магнус Енценсбергер… Много от авторите, върху които пише, Венцеслав Константинов е превел на български език: погледът на преводача като най-добър читател и познавач благодатно обогатява подхода на професионалния германист и литературен критик. Книгата ще намери своите читатели както сред академичните среди, така и сред писатели и хора на изкуството и културата.