Транспортни престъпления

Автор: Ралица Костадинова

£14.48

Налично

Точки от тази книга: 435. Точките, могат да бъдат обменени за £0.44 отстъпка!
Желани Желани Желани

Close
Допълнителна информация
Издател

ISBN

9.79E+12

Година

Автор

В книгата ” Транспортни престъпления” авторът изследва същността на транспортните престъпления и в частност ролята на наказателното право в противодействието на транспортния травматизъм. Актуалният характер на книгата се определя от липсата на самостоятелно и пълно изследване в българската правна литература, което да изследва наказателноправната защита на транспортната безопасност. Проблемите, свързани с транспортните престъпления, имат значение както за правната теория, така и за нормотворчеството и правоприлагането, имащи за цел противодействието на транспортната престъпност.

 Книгата би била полезна на научни работници в областта  на правото, на съдии, на прокурори, служители на КАТ

и адвокати по наказателни дела, а също така и на студентите по право.